|  Noppenfolie  |  Ondervloeren  |  Compriband  | |   |  |
  |  Tegeldragers  |  Bouwvilt|| |  


DISCLAIMER

Alle genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Bij het gebruik van deze website verklaart U zich acoord met deze Disclaimer

lening-online.nl is OP GEEN ENKELE WIJZE betrokken bij daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers of anderszins, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website. Om die reden kunnen wij dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de de gelinkte sites, geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Wij kunnen ook niet garanderen dat een koper of verkoper daadwerkelijk de transactie zal uitvoeren.

Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, eigenaren, e.d. van gelinkte sites, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart lening-online.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met geschillen die voortkomen en/of relateren met het gebruik van haar website.

lening-online.NL LEVERT DE SITE EN ALLE DIENSTEN (ZOALS U ZE AANTREFT) ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE, VERONDERSTELDE OF WETTELIJKE GARANTIE.

lening-online.NL BIEDT GEEN ENKELE VERONDERSTELDE WAARBORG INZAKE EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE OP HAAR SITE GENOEMDE DIENSTEN|   Home   |   Contact via email  |   BEL tel : 06 450 38 414   |  


2009 Copyright. Alle rechten voorbehouden. , Zwijndrecht, Nederland.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.Het gebruik van deze website betekent acceptatie van de Disclaimer van lening-online.nl